Privacybeleid

B&B Rodenburgh, gevestigd te Binnenweg 4, 4527 ED Aardenburg, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63055848, hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de wet ons stelt.

In deze privacy verklaring staat onder andere beschreven hoe B&B Rodenburgh persoonsgegevens en bestanden registreert, verwerkt en bewaard en wie daartoe toegang heeft.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
-Uw voor- en achternaam
-Uw telefoonnummer
-Uw e-mailadres
-Uw adres

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
Wij moeten deze gegevens kunnen voorleggen om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
B&B Rodenburgh bewaart uw persoonsgegevens uiterlijk 7 jaar nĂ  uw verblijf bij onze B&B.

Gegevens delen met anderen
Wij delen uw gegevens alleen met derden indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek sturen aan info@bb-rodenburgh.nl. Wij zullen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging
B&B Rodenburgh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wilt over onze procedures kunt u hiervoor contact met ons opnemen via info@bb-rodenburgh.nl.

Aanpassingen privacy verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website gepubliceerd worden.